Projektid

„Koolijuht – kas arenguvedur või -pidur?” 01.08.2019 – 29.02.2020

Pärnu Linna Koolijuhtide Ühenduse ja MTÜ Lääne-Viru Koolijuhid koostööprojekt koolijuhtide professionaalse kapitali arendamiseks ja motivatsiooni toetamiseks ning ühenduste vahelise koostöö tõhustamiseks ja tegevusvõimekuse suurendamiseks

Projekti peaeesmärgiks oli Pärnu linna ja Lääne-Viru koolijuhtide professionaalse arengu ja motivatsiooni toetamine, uute teadmiste ja kogemuste kogumine/kogemine ning koostöö arendamine ja ühenduste tegevussuutlikkuse suurendamine.

Projekti eesmärgid:

– võrgustiku loomine ja koostöö arendamine koolijuhtide ühenduste vahel, ühiste väärtuste leidmine ja üksteise kogemustestõppimine;

– valmisolekute suurendamine uute juhtimisvõtete rakendamiseks ning nüüdisaegse õpikäsituse juurutamiseks mõlema ühenduse piirkonnas;

– üldhariduskoolide ja huvikoolide vahelise koostöö ja lõimimise toetamine;

– tööturu ootuste tundmaõppimine ning koolide arengu- ja tegevusstrateegiate kohandamine muutunud vajadustest lähtuvalt;

– ettevõtjatega koostöö arendamine ning ühiste arendusprogrammide algatamine ja/või osalemine.

Vaata projekti pilte…